Inschrijfvoorwaarden

Inschrijfvoorwaarden seizoen 2022-2023

 • Door inschrijving verplicht u zich tot betaling van de hele cursus. Restitutie van cursusgeld is niet mogelijk. U schrijft zich voor een heel jaar in en betaalt steeds per 12 lessen (dus drie betaalmomenten per jaar). Betaling vindt plaats voorafgaand aan een nieuwe serie van 12 lessen achtereenvolgens in september, december en maart. Voor de workshops betaalt u per workshop naar keuze.
 • Indien u wilt opzeggen doet u dit minimaal een hele kalendermaand tevoren schriftelijk per e-mail vóór de 1e van de maand.
 • U ontvangt een bevestiging van inschrijving als u per e-mail aanmeldt. Uw inschrijving is een jaar geldig.
 • De volgorde van binnenkomst van betaling (voorafgaand aan de cursus) en inschrijfformulier is bepalend voor de plaatsing binnen een cursus.
 • Bij onvoldoende inschrijvingen zal een geplande cursus niet doorgaan. U ontvangt hierover tijdig bericht.
 • Tussentijds instromen gedurende het jaar is mogelijk mits er nog plaats is. U betaalt dan het restant aantal lessen van die periode.
 • De kosten van een les kunnen bij een nieuw seizoen worden verhoogd wanneer omstandigheden zoals Corona, huurverhogingen zaalruimte, daar noodzakelijkerwijs om vragen.
 • We gebruiken uw gegevens uitsluitend om contact met u te houden en updates te geven over bijvoorbeeld aangepaste lestijden, nieuwe lessen en workshops per e-mail.
 • Tijdens de les kunnen er foto’s gemaakt worden voor publicitaire doeleinden. Indien u hiertegen bezwaar heeft, geeft u dat tevoren aan.
 • Bezoekers en cursisten die beeld- en geluidsfragmenten maken tijdens presentaties of open lessen mogen dit uitsluitend voor eigen privé-gebruik toepassen. Gebruik op social media of overige online kanalen is niet toegestaan zonder toestemming en naamsvermelding van danstheater Wilde Honing.
 • De cursist draagt ten alle tijden zelf verantwoordelijkheid voor de eigen lichaamsgesteldheid en conditie. Raadpleeg desnoods voor deelname de huisarts. Danstheater Wilde Honing kan nooit en te nimmer aansprakelijk gesteld worden voor kwetsuur, blessures en/of letsel.